Hộp Mực Samsung ML1640

Mã sản phẩm:  ML1640

670.000 VND

Số lượng: 100 hộp

Hộp Mực Samsung ML1640/1641/2240/2241 gồm vỏ và hộp mực
Hộp Mực Samsung ML1640/1641/2240/2241 SỬ DỤNG CHO HỘP MỰC: MLT-D108 (SAMSUNG ML-1640/ 1641 / 2240 / 2241).